A HAGYOMÁNY ÉS A GYERMEK CÍMŰ SZAKMAI NAP

2020. március 4.
17:00 óra

 

A néphagyomány alkalmazása a mindennapi okató-nevelő munkában. Jeles napok azok a napok,
melyekhez állandó szokás, vagy babonás hiedelem fűződik. A jeles napok a nép ősi tapasztalatának és az
egyházi év liturgiájának ötvözetéből alakultak ki. A népszokások egyszerre illemtan, erkölcsi kódex,

íratlan törvény, művészet, költészet, színjátszás, mítosz és mágia.

A programot olyan pedagógusok részére ajánljuk, akik ismerik és használják, vagy szeretnék megismerni
és mindennapi munkájukban alkalmazni a néphagyomány elemeit. A képzés a meglévő tudás korszerű,

napjaink szakmai kihívásainak megfelelő felhasználására ad útmutatást.

Előadó: Dr. Varga Sándor, Szegedi Tudományegyetem BTK, Néprajz és Kulturális Antropológia
Tanszék valamint MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet