Boros György eladással egybekötött tárlata

Helyszín: Népkör M.M.K. Oláh Sándor Körgalériája

Időpont: 2017.május 20. szombat 11 órakor

Megnyitják: Ágoston Valéria, magyartanár és Tasić Mile, műkritukus

KEDVES BARÁTAIM, ISMERŐSEIM, VOLT ÉS JELEN DIÁKJAIM,

MŰVÉSZETPÁRTOLÓK, MŰVÉSZETÉRT RAJONGÓK!

 

A mai világban az embernek egyre többször kell összegeznie, döntést hoznia, s elhatározásait rengeteg minden befolyásolja. Mindezek egy teljes élet gazdagságához képesek hozzájárulni. Ilyen: ekképp gazdag és teljes élet az enyém is. Minden egyes festményem, alkotásom – mondhatjuk úgy is, hogy – egy-egy összegzés, egy-egy döntés. Életutam fokmérői, mérföldkövei, mutatói, valamiképp vizuális lenyomatai.

2017-ben egy komoly erőpróba vár rám. Sokan, a legtöbben tudják rólam, hogy „mindenem az élet”. Azzal, hogy 2017 májusának végén a Népkör Magyar Művelődési Központban egy képzőművészeti kiállítás keretében mintegy száz alkotásommal találkozhat a közönség, az életre mondok igent. Hisz az életmű-kiállításnak is tekinthető nagyszabású tárlat alkalmával, a reményeim szerint, minden alkotás gazdára talál, s az eladásból befolyó összeget a közelgő szívműtétemre fordítom. A még néhány évig folytatható tanítói-oktatói, tehetséggondozó munkát, s azt az Önök közül sokukkal megélt mindennapokat igyekszem mindezzel választani – még sok-sok évre.