HAGYOMÁNY ÉS GYERMEK – SZAKMAI DÉLUTÁN

2021. május 14. Vojnich Oszkár Terem
18:00 óra

A néphagyomány alkalmazása a mindennapi okató-nevelő munkában

Előadó:
Dr. Varga Sándor

(Szegedi Tudományegyetem BTK, Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék valamint
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet)

Tóth Gábor
(Tiszavirág Néptáncegyesület, Deszk)