Skip to content
Kezdőlap » Népkör MMK » Projektjeink

Projektjeink

IPA projekt logó - fehér alapra

Kultúrában utazunk (folKulture)

Vajon kinek mit jelent ez a mondat? Egy másik szomszédos országba látogatva mit mutatna meg a saját közvetlen kultúrájából? Egymás mellett élő népek, de mégis annyira különböznek a szokásaik, táncaik, zenéjük? Egy térség, de mégis más… Bartók Béla és Kodály Zoltán felismerte ezt a témát és próbált a zene világával választ találni a kérdésre. Erre a kérdésre próbál választ találni a projektum. A program nagy hangsúlyt fektet Bartók Béla és Kodály Zoltán kutatómunkájának mai bemutatására népzene és –tánc nyelvezete által. A programsorozat célja, hogy lehetőséget biztosítson minden generációnak, különös figyelmet szentelve a gyermekekre és fiatalokra, hogy részt vegyenek az együttműködésben. Így megőrizve kulturális örökségünket a tánc és zene által.

A pályázat megvalósításával ez a projekt jelentős mértékben hozzájárul a határon átnyúló programok hosszú távú céljához, megerősítve a kapcsolatokat a két szomszédos ország közösségei között, különösen a gyermekek, a fiatalabb generációk és az etnikai kisebbségek tekintetében.

Putujemo kroz kulturu (folKulture)

Šta li kome znači ova rečenica? Šta biste pokazali od svoje neposredne kulture pri poseti jednoj od susednih zemalja? Narodi koji žive jedni do drugih, a ipak im se običaji, plesovi, muzike toliko razlikuju? Jedno područje, ali je ipak drugačije… Bela Bartok i Zoltan Kodaj su prepoznali ovu temu i pokušali da, preko sveta muzike, nađu odgovor na pitanje. Ovaj projekat pokušava da nađe odgovor baš na to pitanje. Program u današnjici stavlja veliki akcenat na prikazivanje istraživačkog rada Bele Bartoka i Zoltana Kodaja preko jezika folklora i plesa. Cilj serije projekata je da pruži mogućnost svim generacijama, s posebnom pažnjom usmerenom na decu i mlade, da učestvuju u saradnji da se na ovaj način očuva naše kulturno nasleđe putem plesa i muzike.

Realizacijom projekta se značajno doprinosi dugoročnom cilju prekogranična saradnja programa, ojačavajući tako kontakte između zajednica dve susedne zemlje, naročito u pogledu dece, mlađih generacija i nacionalnih manjina.

logo
loho_SH

További projektjeink: