help starting an essay

A Népkör Magyar Művelődési Központ Elnöksége a szervezet Alapszabályának 7., 8., 9. és 11. szakasza alapján összehívja a Népkör Magyar Művelődési Központ tisztújító közgyűlését.

Időpont: 2018. december 14. (péntek), 19.00 óra.
Helyszín: Népkör Magyar Művelődési Központ

A Népkör Magyar Művelődési Központ tisztelettel meghívja a

 • – szavazati joggal – a Népkör Magyar Művelődési Központ nyilvántartása szerint érvényes tagsági viszonnyal (érvényes tagsági igazolvánnyal) rendelkező minden nagykorú tagját;
 • – az Alapszabály 9. szakasza értelmében szavazati joggal nem rendelkező – a Népkör Magyar Művelődési Központ nyilvántartása szerint érvényes tagsági viszonnyal (érvényes tagsági igazolvánnyal) rendelkező –, minden 14. életévét betöltött kiskorú tagját;
 • – hallgatóként minden érdeklődő személyt.

A Népkör Magyar Művelődési Központ Elnöksége az ülésre a következő napirendi pontokat terjeszti elő:

 1. A Munkaelnökség: az elnöklő, a két alelnök és a jegyzőkönyvvezető megválasztása.
 2. Elnöki beszámoló.
 3. Pénzügyi beszámoló.
 4. Vita a beszámolókkal kapcsolatosan.
 5. Jelölések az Elnökség és Felügyelő Bizottság személyi összetételére vonatkozólag.
 6. Szavazás. A testületek megválasztása.
 7. Az előző testületek és tisztségviselők felmentése, az új testületek tagjainak kinevezése.
 8. Felszólalások.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes a megismételt közgyűlés időpontja változatlan napirenddel, december 14. 19.15 óra. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

 

Szabadka, 2018. december 07.

Prof. dr. Takács Márta elnök s.k.